Заем од 125 милиони евра од Светска банка за буџетски потреби

Со заем за финансирање на буџетските потреби од 125 милиони евра ќе се задолжи Македонија кај Светска банка. Законот за задолжување е во собраниска процедура а одборот на извршни директори на Светска банка се очекува да го одобри на 19 септември. Овој заем е дел од новата рамка за партнерство на државата со Банката со што на Македонија и се ставени на располагање 420 милиони долари во текот на следните четири и пол години.

Рокот на отплата на заемот е 12 години, во вклучен грејс-период од 4 години. Каматната стапка е шестмесечен ЕУРИБОР зголемен за фиксен распон, а на денот на повлекувањето на средствата, државата ќе и плати на Светска банка еднократна провизија во износ од 0,25 проценти од износот на заемот. Со договорот е утврдено Македонија да плаќа провизија во исто толкав процент од неповлечениот дел од заемот на годишно ниво.