Упадот во Собранието директно организиран од ВМРО-ДПМНЕ, тврди сведок