Што предвидува протоколот за запишување на првачињата