Основачко собрание на Советот на амбасадори

На Универзитетот ФОН во Скопје денеска ќе се одржи основачко собрание на здружението ,,Совет на амбасадори“, како независно здружение од државните институции, непартиско, непрофитабилно здружение на амбасадори и поранешни министри за надворешни работи.

Целта на Здружението е преку своите активности  да помогне во креирање и успешното имплементирање на надворешната регионална и меѓународна билатерална и мултилатерална политика, ЕУ и НАТО интеграцциите.

Советот ќе се залага за зајакнување на капацитетите на институциите кои ја креираат и практикуваат надворешната политика, со унапредување на билатералните политички, економски и културни односи со трети земји, развој на нашата дипломатска мрежа и нејзиното успешно функционирање, активно и успешно учество на нашите дипломатски претставници во мултилатералните организации и меѓународните конференции.

– Во своето дејствување Советот ќе соработува со државните институции надлежни за креирање и спроведување на надворешната политика, со образовните и научните институции, со невладините организации, со стопанските комори, како и со слични европски и меѓународни здруженија,  соопштија од Иницијативен одбор на ,,Советот на амбасадори“.

На Основачкото собрание, како што е најавнео, ќе биде усвоен нацрт – ,,Статутот на Советот на амбасадори“, предлог мисијата и предлог програмата, а ќе биде избран Извршниот одбор на здружението, претседател и потпретседатели на Советот.