Град Скопје почна да доставува решенија за данок на имот и фирмарина за 2019 година

Град Скопје почна со доставата на решенијата за данок на имот и за комуналната такса-фирмарина за 2019 година, а сите обврзници кои немаат платено данок на имот или фирмарина за изминатата 2018 година ќе добијат опомена за неплатен долг, информираат од Градот.

-Сите граѓани кои нема да добијат решенија или доколку во истите забележат одредени неправилности, може да се обратат во Град Скопје во барака број 15, во работните денови за прием на странки, односно во вторник и во петок од 9 до16 часот.Сите забелешки граѓаните можат да ги достават и секој работен ден од 07:30 до 19:30 часот со поднесување барање на шалтерите во архивата на Град Скопје или во канцелариите за сметководство на Град Скопје (барака број 16), посочуваат од Град Скопје.