Бр. 534

  • Александра М. Митевска – Датумот да не ја поплави Преспа
  • Ќе се “испеглаат” ли разликите за Делчев?
  • Ниту министрите не ни дадоа датум
  • Минималната плата сигна до 14.500 денари
  • Педесет евра за кафе го “решија” Асим Муса
  • Јово Вангеловски прима плата иако е суспендиран