Со грант од ЕУ набавена современа опрема за царинската лабораторија

Со грант-средства од Европската Унија, во износ од 372.650 евра преку ИПА-фондовите, набавени се софистицирана и модерна опрема и апарати за царинската лабораторија.

Набавени се инструменти и помошна опрема, главно хроматографски техники на кои се испитуваат обележувачи во црвена нафта и нафтени деривати, квалитетoт на нафтени деривати и содржина на сулфур, содржина на алкохол во алкохолни пијалаци и содржина на шеќери и масти во прехранбени производи.

Министерката за финансии, Нина Ангеловска, посочи дека со опремувањето на лабораторијата Царината ќе може да дава поефикасни услуги при заштитата на здравјето на граѓаните и животната средина, наплатата на давачките во буџетот и фер конкуренција на пазарот. Таа рече дека од храната на чиниите до горивата во резервоарите во возилата, сите тие стоки поминуваат низ царинската лабораторија.

„На пример, досега нафтените деривати се испитувале со класични методи, кои траеле подолго, користеле поголеми примероци и не давале комплетен состав. Сега со набавената софистицирана апаратура за покусо време, со помала количина примерок, се добива подетален хемиски состав. Голем дел од анализите на нафтените деривати досега е правен и преку надворешни лаборатории, со надворешна соработка, се распипшувале тендери за што биле потреби дополнителни трошоци и време. Сега тоа нема да биде случај, односно испитувањата ќе се вршат во оваа лабораторија“, вели Ангеловска.

Министерката посочи дека, освен во опрема во царинската лабораторија, се инвестирало и во човечкиот капитал, односно преку твининг-програма вработените се обучувале за новата опрема.

Евроамбасадорот Самуел Жбогар истакна дека новата опрема ќе придонесе за сигурноста и безбедноста на производите и здравјето на граѓаните и околината, ќе придонесе да се превенираат измами, како и ефикасна наплата на акцизите и царините.

„Оваа опрема, која е сместена во Институтот за хемија, покажува дека научните работници и јавните институции заедно може да работат и да придонесуваат за доброто на граѓаните и општеството во целина“, рече Жбогар.

Инаку, модернизирањето на царинската лабораторија е предвидено и со Стратешкиот план на Царинската управа 2018-2020.

„Крајна активност на модернизацијата на царинската лабораторија се активностите насочени кон исполнување на условите за акредитација на царинската лабораторија во согласност со ИСО 17025:2017, што треба да биде реализирано во текот на 2020 година“, рече директорот на Царинската управа, Ѓоко Танасоски.

Досега преку ИПА се склучени договори во износ од 8,8 милиони евра за поддршка на проекти во Царината, односно за јакнење на административните капацитети, софтвери и други проекти во насока на модернизација на Царината и усогласување со европската пракса и легислатива.