Со Бледската спогодба беа испратени македонски учители во Пиринско


За жал, сето тоа се спроведуваше само кратко време. Но и во тоа кратко време се забележија видни успеси во ширењето на македонската книга и во изучувањето на македонскиот литературен јазик во Пиринска Македонија Но зошто баш говори од западномакедонскиот тип дадоа основа за нашиот литературен јазик? Ние рековме дека нигдека такво нешто не може …

Со Бледската спогодба беа испратени македонски учители во Пиринско Read More »

Зошто централните говори се основа за литературниот јазик?


Од множеството народни дијалекти, еден дава основа за литературниот јазик. Тоа е дијалектот на оној крај што го претставува средиштето во националниот развиток на еден народ. Во нашиот случај таква основа за литературниот јазик положија централните говори на географската линија Велес—Прилеп—Битола По Првата светска војна тежиштето на нашиот национален развиток си останува во Вардарска Македонија, …

Зошто централните говори се основа за литературниот јазик? Read More »

Резолуцијата на Информбирото го смени односот кон Македонците во Бугарија


Познато е дека македонскиот народ и неговиот јазик живееле векови пред таа резолуција и ќе живеат векови по неа. Никаде во таа резолуција не беше засегнато со нешто македонското прашање. Раководителите на БРП(к) сметаат дека овој момент е за нив „погоден“ да се оживеат „скромните национални идеали на бугарскиот народ“ Ние се ближиме веќе кон …

Резолуцијата на Информбирото го смени односот кон Македонците во Бугарија Read More »

Не ни требаат тутори за јазикот пред кои ќе полагаме сметка


Барањето да се постави некаква бариера меѓу нашиот и српскиот јазик, барањето секаков српски збор да се изгонува од нашиот литературен јазик, а да се примаат само бугарски — не е ништо друго освен шовинизам од чиста проба Како може да го обогатува својот речник еден литературен јазик? Јасно е дека пред сѐ тука иде …

Не ни требаат тутори за јазикот пред кои ќе полагаме сметка Read More »

На кој јазик Коста Рацин ја пишуваше „Бели мугри“?


Ако македонскиот јазик се создал по диктат на Белград, како што тврдат великобугарите на кој јазик ги пишуваше Рацин „Ленка“, „Тутуноберачите”, на тие песни што уште кога се јавија, се разнесоа насекаде по Македонија, трогнувајќи го до солзи срцето на нашиот работен народ Ние знаеме веќе дека викањето против еден литературен јазик како тој бил …

На кој јазик Коста Рацин ја пишуваше „Бели мугри“? Read More »

Софија тврди дека македонскиот јазик се создал по диктат на Ѓилас


Литературниот јазик е општ за еден народ, независно дали на дадено место се говори еден или друг дијалект. Како се изградува таа јазична опшност? Со тоа што еден меѓу народните дијалекти дава основа за литературниот јазик, кој што врз таа основа се оформува Македонскиот литературен јазик само неколку месеци се изучуваше задолжително во училиштата во …

Софија тврди дека македонскиот јазик се создал по диктат на Ѓилас Read More »

На македонскиот јазик му се одзема правото да постои


Не само што во Пиринска Македонија се оспорува употребата на македонскиот јазик, ами и воопштo се поставува под голем прашалник правото на тој јазик да постои и да се развива во фамилијата на современите славјански литературни јазици Но нека преминеме сепак понатаму на тоа што во „Работническо дело“ се изнесува за нашиот литературен јазик. Сето …

На македонскиот јазик му се одзема правото да постои Read More »

Тврдењата за „бугарското мнозинство“ во Македонија


Од статијата на Георги Чанков во „Работническо дело“ произлегува дека дека во Македонија живее не бугарско, ами македонско малцинство штом повеќето Македонци зборувале, како што сакаат да кажат, на бугарски јазик Една книга реакција на големиот Блаже Конески од 1948 година насловена како „По повод најновиот напад на нашиот јазик“, објавена од Земскиот одбор на …

Тврдењата за „бугарското мнозинство“ во Македонија Read More »

Неканетите бугарски „ослободители“


И по војната разбиените хегемонистички остатоци во прв ред во Бугарија, не престанаа да му го оспораваат правото на македонскиот народ на самостојност, не престанаа да викаат како македонската нација и македонскиот јазик биле проста измислица Никој не може да ги доброи нападите од официјалните политички кругови во Бугарија изминативе десетлетија и на високата наука …

Неканетите бугарски „ослободители“ Read More »

Политиката на соседите за јазичен хегемонизам


Оформувањето на нашиот литературен јазик дојде како појава најмалку сакана од великосрпските и великобугарските шовинисти. И за едните и за другите тоа означуваше будење на македонскиот народ и најголема опасност да им се ислизне од рацете пленот Никој не може да ги доброи нападите од официјалните политички кругови во Бугарија изминативе десетлетија и на високата …

Политиката на соседите за јазичен хегемонизам Read More »