„Еуромакс ресорсис“ тврди дека пресудата за „Иловица – Штука“ станала правосилна, рудникот ќе се гради

Со одлуките на двата управни суда во Република Северна Македонија се уважи нашето тужбено барање и се поништи решението на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, информира „Еуромакс ресорсис“ ДОО Скопје.

-Со судската пресуда во врска со нашата тужба против оспореното решение на Државната комисија се утврдува повреда на правилата на постапката, погрешно и нецелосно утврдена фактичка состојба и погрешна примена на материјалното право. Имајќи го предвид „начелото на сервисна ориентација кон странките“, првостепениот управен орган – Министерство за економија, требал да ја сочека одлуката на Владата по барањето на „Еуромакс ресорсис“ за спојување на концесиите Иловица 6 и Иловица 11 поднесено уште на 29 јануари 2016 година и дури потоа да одлучува за барањето за издавање дозвола за експлоатација на минерална суровина, велат од компанијата.

Извршниот претседавач на Бордот на директори на „Еуромакс ресорсис“ Тим Морган – Вајни (Tim Morgan – Wynne) порачува дека одлуката на Вишиот управен суд и правосилноста на пресудата на Управниот суд создаваат нова правна извесност за иднината на проектот „Иловица – Штука“.

-Сега очекуваме во конструктивна и ефикасна соработка со Владата и сите релевантни институции да го обновиме и забрзаме процесот за обезбедување на сите потребни одобренија и лиценци. Така, во најкраток можен рок, ќе може да почнеме со реализација на нашата капитална инвестиција,изјави Морган – Вајни.

Претседателот и извршен директор Николас Треанд (Nicolas Treand) истакнува дека во ек на негативните економски последици предизвикани од пролонгираната борба со пандемијата Ковид-19, инвестицијата на „Еуромакс ресорсис“ од над 400 милиони евра, креирањето потреба од околу 600 директни и околу 2.700 индиректни работни позиции кај локалните деловни партнери, несомнено ќе понудат и обезбедат огромни можности за брза ревитализација и прогрес на економијата на локално и на национално ниво.

-Нашиот проект значително ќе влијае за намалување на трендот на економска миграција. Со одговорно и професионално оперирање ќе успееме да привлечеме многу од веќе иселените да се вратат во својата земја, на своите имоти и кај своите фамилии. Економско-финансиските параметри сугерираат дека рударскиот комплекс „Иловица – Штука“ брзо ќе се квалификува во првите Топ 3 извозни компании на Република Северна Македонија, посочиТреанд .

Компанија „Еуромакс ресорсис“ (Euromax Resources) и Проектот „Иловица – Штука“ се во 100-процентна  сопственост на „Еуромакс ресорсис лимитед“ (Euromax Resources Ltd), канадско друштво, регистрирано во Ванкувер, Канада, кое е јавно листирано на Берзата за хартии од вредност во Торонто. Вака е од 2012 година и проектот никогаш не бил продаден или предаден на друга компанија во изминативе години.

„Еуромакс ресорсис лимитед“ има диверзифицирана меѓународна акционерска структура, со потекло на капиталот од различни земји, од Канада, од Соединетите Американски Држави, од Англија, од Швајцарија и од земји членки на Европската унија, велат од компанијата во соопштението до медиумите.