Македонските банкноти откриваат исклучителни вредности: Интервју со Катерина Христовска, раководителка на Музејот на НБ

Чудесноста на нашата приказна во суштина се должи на неограничената способност оваа средина да се прилагодува кон живеењето на раскрсница, и при тоа да создава навистина свои уникатни историски, културни и социјални траектории, вели Христовска