Европската комисија предупредува на злоупотреби при „купување“ државјанства во ЕУ

Европската комисија ќе испрати официјално предупредување до земјите членки дека програмите во некои држави на ЕУ кои дозволуваат богати странци да добиваат државјанство, можат да го зголемат ризикот од корупција, затајување данок и перење пари.

Овие предупредувања се содржани во извештајот што го подготви Комисијата и кој ќе биде објавен в среда.

Малта, Кипар и Бугарија се единствените држави од 28-те земји членки на Унијата, кои имаат програми за доделување државјанства во замена за инвестирање во нив.

Во извештајот се наведува дека сите три држави биле неуспешни во проверката на потеклото на имотот на поединци кои по овој основ добила нивно државјанство и во нивната брза идентификација.

Извештајот на ЕК прецизира дека дури во 20 држави на ЕУ може „да се купи“ дозвола за престој.