Втор отворен повик за предлози за фондот за интегрирано образование


Фото: Б. Грданоски

Министерството за образование и наука и Мисијата на ОБСЕ во Скопје објавија втор повик за предлози во рамки на проектот на Мисијата „Градење нови мостови“, кој е дизајниран да ги подобри односите меѓу младите со различно потекло и јазици во текот на училишниот ден и преку заеднички наставни активности.

– Повикот е за Фондот за интегрирано образование, кој ќе обезбеди поддршка на јавните училишта, факултети за обука на наставници/педагошки факултети и општините за промовирање заеднички наставни активности меѓу децата кои учат на различни јазици. Можностите за финансирање се дел од напорите на Мисијата да ја зајакне социјалната кохезија преку интегрирано образование и зајакнување на младите под покровителство на донаторите на Мисијата – Кралството Норвешка, Република Полска, Големото Војводство Луксембург и Соединетите Американски Држави, објави Министерството за образование и наука.  

Проектот се надоврзува на претходната работа на Мисијата за меѓуетничка интеграција во образованието за унапредување на демократијата и социјалната кохезија во земјата, вклучително и оригиналниот фонд за градење мостови кој, како што наведува МОН, поддржа речиси 200 училишта и градинки за организирање заеднички воннаставни активности од кои директна корист имаат повеќе од 35 000 ученици.