Судот на ЕУ ја казни Унгарија со 200 милиони евра поради кршење на правата на барателите на азил


Судот на ЕУ денеска ја казни Унгарија со 200 милиони евра затоа што не ја спроведе претходната пресуда со која беше осудена за кршење на правата на барателите на азил.

Во декември 2020 година, Судот на ЕУ пресуди дека Унгарија не го почитува правото на Унијата во областа на, меѓу другото, процедурите за признавање на меѓународна заштита и враќање на државјани на трети земји со нелегален престој.

Ова прекршување се однесуваше на ограничувањето на пристапот до процедурата за меѓународна заштита, незаконското задржување на барателите на азил и заштитата во транзитните зони и повредата на нивното право да останат на територијата на унгарската држава до конечната одлука за правниот лек, како и отстранување на државјани на трети земји со нелегален престој.

Имајќи предвид дека Унгарија сè уште не ја почитуваше пресудата од 2020 година (освен во однос на транзитните зони што веќе ги затвори пред објавувањето на таа пресуда), Европската комисија поднесе нова постапка за прекршување за воведување финансиски санкции.

Милион евра дневно за доцнење
Судот во својата одлука утврди дека Унгарија не ги презела потребните мерки за извршување на пресудата од 2020 година. Така, Унгарија, кршејќи го принципот на лојална соработка, намерно избегнува примена на заедничката политика на Унијата на полето на меѓународна заштита, како и правилата за отстранување на државјани на трети земји со нелегален престој.

Ваквото однесување претставува значајна закана за единството на правото на Унијата, што крајно сериозно ги загрозува интересите на барателите на азил и јавниот интерес.

Според тоа, Судот и наложи на Унгарија да плати паушал од 200 милиони евра и парична казна од 1 милион евра дневно доцнење, се вели во соопштението на Судот.