Средба за реализација на проектот за гасно поврзување со Грција

Реализцијата на проектот за гасна интерконекција со Република Грција беше тема на деншниот состанок во МЕР АД Скопје со претставници на Европската инвестициска банка, Energy Community, WBIF, консултантската куќа Connecta, Mинистерство за економија и Секретаријат за европски прашања.

Како што информираат од МЕР на средбата присутните заемно се информираа за текот на реализација на обврските, со цел забрзување на активностите за проектирање на инфраструктурниот проект, основен проект и студија за влијанието врз животнатата средина.

Проектот ќе биде финансиран дел со грант средства од WBIF, дел со кредит Европска Инвестициона Банка.