Синиша Ивановски е новиот директор на „Железници инфраструктура“


Синиша Ивановски е новиот директор на „Железниици инфраструктура“.

Во „Железници инфраструктура“ е избран и новиот состав на Управниот одбор.

За претседател на УО е избран Роберто Тошевски, а за членови Јован Симевски, Сашо Мојсовски, Небојша Захариески, Голубина Арсовска, Елена Стојкоска и Александар Маџаров.

Ивановски во јавноста е познат како поранешен директор на скопското претријатије „Улици и патишта“ во времето на Коце Трајановски.