Пустинска прашина од Сахара денеска и утре ќе ја зафати Македонија


Според прогнозите на службата за мониторинг на атмосферата Коперник (CAMS), се очекува нов бран на сахарска прашина оваа недела повторно да стигне до југоисточна Европа и источниот Медитеран, вклучително и во Македонија. Бранот, кој се движи се до граничниот дел меѓу Косово и Србија, се предвидува да достигне врв денеска и утре со зголемена концентрација на крупни честички, PM10. Особено ќе бидат погодени земјите од југоисточна Европа и другите делови на источниот Медитеран.

Движењето на пустинската прашина тргна од 10 јуни во области како Бугарија, Кипар или Грција, кога неколку дена вредностите се значително над просечната изложеност од 24 часа со праг од 50 µg/m3 утврден од Европската унија за квалитетот на воздухот. Ова укажува на значајно намалување на квалитетот на воздухот во овие земји, заедно со можноста за појава на магливо небо во погодените региони. Со највисоките вредности кои се очекуваат денеска, 13 јуни, прогнозите на CAMS за дневни максимални PM10 се предвидуваат да достигнат концентрации дури и над 100 μg/m3, што укажува на многу лош квалитет на воздухот врз основа на Индексот за квалитет на воздухот на Европската агенција за животна средина, во некои делови од овие земји.

„ Транспортот на сахарска прашина преку Медитеранот до Европа не е невообичаен. Набљудувањата покажуваат зголемување на интензитетот и зачестеноста на овие појави за некои делови од Европа во последниве години, нагласувајќи ја релевантноста од континуираното следење на нашата атмосфера за да се разбере како квалитетот на воздухот може да се промени во однос на овие епизоди“, изјави Марк Парингтон, виш научник во службата за мониторинг на атмосферата Коперник.

Ова следува по две други неодамнешни епизоди на транспорт на прав во Сахара што се случија помеѓу 3 и 7 јуни. Првата ги зафати и југоисточна Европа и источниот Медитеран. Вториот ја премина северозападна Африка, стигнувајќи до Пиринејскиот Полуостров, јужна Франција и северна Италија. Овие неодамнешни епизоди се најнови во голем број појави во текот на оваа 2024 година на движење на прав од Сахара низ Медитеранот и јужна Европа.