Моцартовата соната, сепак, нема лековито дејство врз пациентите со епилепсија


Новото истражување на психолозите од Универзитетот во Виена покажува дека нема научни докази дека сонатата на Моцарт KV448 има лековито дејство врз луѓето кои страдаат од епилепсија.

Музиката на Волфганг Амадеус Моцарт се смета дека има неверојатно позитивно  влијание, особено во последните 50 години. Извештаите за можниот позитивен ефект од слушањето на сонатата на Моцарт врз симптомите на епилепсија добија големо медиумско внимание.

Емпириската веродостојност на основните научни откритија остана нејасна до сега. Новото истражување на виенските психолози сега покажува дека нема докази кои потврдуваат дека мелодијата на Моцарт позитивно влијае на епилепсијата.

Во минатото, музиката на Моцарт беше поврзувана со голем број наводно корисни ефекти врз луѓето, животните, па дури и микроорганизмите. Така, слушањето на оваа музика треба да ја зголеми интелигенцијата на возрасните, децата или фетусите во утробата. Бактериите во пречистителни станици би биле поефикасни доколку го слушаат Моцарт, а кравите би произведувале повеќе млеко. Повеќето од овие наводни ефекти немаат научна основа.

Заедничкото потекло на овие идеи може да се поврзе со набљудувањето на привремено зголемување на перформансите на учениците на тестовите за просторна перцепција по слушањето на првиот дел од сонатата на Моцарт.

Во поново време, некои студии објавија олеснување на симптомите кај пациенти со епилепсија. Но, новото истражување на Универзитетот во Виена, врз основа на целокупната достапна научна литература на оваа тема, покажа дека не постојат сигурни докази за толку позитивен ефект на музиката на Моцарт.

Наводните позитивни влијанија се припишуваат на музиката на Моцарт заснована на селективно известување, премали примероци и несоодветни истражувачки практики.

„Музиката на Моцарт е прекрасна, но за жал не можете да очекувате дека ќе помогне при епилепсија“, резимирале истражувачите.

Студијата е објавена во стручното списание Nature Scientific Reports.