Многумина не знаат што значи кога ќе се светне ова светло во автомобилот


Секое предупредувачко светло на вашата контролна табла има своја посебна намена и не треба да ги игнорирате. Познавањето на овие светла им овозможува на возачите да реагираат навреме и да избегнат проблеми или скапи поправки во иднина.

Како одговорен возач, од клучно значење е да ги разберете различните предупредувачки светла што се палат на контролната табла на вашиот автомобил.

Овие предупредувачки светла се начин на вашето возило да „комуницира“ со вас за потенцијални проблеми или дефекти, помагајќи ви да реагирате навреме и да спречите понатамошни оштетувања.

Светлото на системот за следење на притисокот во гумите обично изгледа како извичник во 2/3 од кругот, додека линиите на дното ја симболизираат шарата на гумата. Тоа покажува дека една или повеќе од вашите гуми имаат низок воздушен притисок. Несоодветен притисок во гумите (низок или висок) може да влијае на потрошувачката на гориво, животниот век на гумите и управувањето со возилото.

Проверете го притисокот во гумите со манометар и надујте ги до препорачаните нивоа. Ако светлото сè уште останува запалено, можеби ви се дупна гума.

Ако гумата е дупната, заменете ја ако имате резервно тркало во автомобилот или користете комплет за поправање гуми. Ако и тоа не е проблемот, тогаш веројатно се работи за неисправен сензор кој треба да се провери.