ФЕД најавува само едно намалување на каматната стапка оваа година


Федералните резерви ја задржаа основната каматна стапка непроменета во средата и сигнализираа дека се очекува само едно намалување пред крајот на годината.

Со оглед на тоа што пазарите се надеваат на поприспособлива централна банка, креаторите на политиката на Федералниот комитет за отворен пазар симнаа од табелата две од трите намалувања на стапките наведени во март по нивниот дводневен состанок. Комитетот, исто така, сигнализираше дека верува дека долгорочната каматна стапка е повисока од претходно наведената.

Новите прогнози објавени по дводневниот состанок оваа недела укажаа на само благ оптимизам дека инфлацијата останува на пат да се врати на целта на ФЕД од 2%, што ќе овозможи одредено ублажување на политиката подоцна оваа година.

„Инфлацијата се намали во текот на изминатата година, но останува висока“, се вели во соопштението по состанокот, повторувајќи го јазикот од претходната изјава.

Единствената суштинска промена, новата изјава следеше: „Во последните месеци, имаше скромен понатамошен напредок кон целта на Комитетот за инфлација од 2 проценти“.

Претходниот јазик велеше дека „недостига дополнителен напредок“ за инфлацијата.

Во својот внимателно следен дијаграм на очекувањата за стапките на поединечните учесници, комитетот укажа на поагресивен пат кон намалувања во 2025 година, со четири намалувања.

За периодот до 2025 година, одборот сега гледа пет вкупни намалувања во износ од 1,25 процентни поени, помалку од шесте во март.

Доколку се одржат проекциите, тоа би ја оставило референтната стапка на федералните фондови на 5,1% до крајот на следната година, што е за 0,2 процентни поени повеќе од очекувањата во март.

Друг значаен развој се случи со проекцијата на долгорочната каматна стапка, во суштина ниво кое ниту го поттикнува ниту го ограничува растот. Тоа се искачи на 2,8% од 2,6%, што е знак дека наративот повисоко-за-долго добива на сила меѓу претставниците на ФЕД.

Во остатокот од Резимето на економските проекции на ФОМЦ, учесниците ја зголемија својата перспектива за инфлацијата во 2024 година на 2,6%, или 2,8% кога се исклучени храната и енергијата. Двете проекции за инфлацијата беа за 0,2 процентни поени повисоки во однос на март.