ЕОС Матрикс Македонија прва компанија на финансискиот пазар со висок степен на ИТ – безбедност


Заштитата на личните податоци станува еден од врвните приоритети во современото живеење како резултат на засилениот процес на дигитализација. За да обезбеди силна заштита на податоците на своите клиенти, ЕОС Матрикс Македонија го имплементираше меѓународниот стандард ISO 27701:2019 и е единствена компанија во финансискиот сектор која работи согласно високите принципи на заштита што ги гарантира овој стандард. Сертификацијата ја изврши реномираната консултантска куќа за информациска безбедност CIS – Certification & Information Security Services GmbH, која поседува глобално искуство во оваа област, соопштија од компанијата.

„Дигитализацијата и имплементацијата на иновативните решенија во деловното работење се реални процеси, кои мора да се имплементираат заедно со системи и стандарди за безбедност на податоците и јасно следење на сите активности, односно следење на дигиталниот отпечаток. Имајќи ја предвид важноста на безбедноста на податоците, започнавме да имплементираме стандарди како што е ISO 27701:2019, кои не само што обезбедуваат висока заштита на податоците, туку истовремено наметнуваат нови критериуми во работењето преку кои се едуцираат и нашите вработени и се подигнува целокупниот квалитет и потенцијал на нашите услуги, согласно современите потреби на пазарот. За нас безбедноста на податоците ќе остане врвен приоритет“, вели д-р Катерина Бошевска, генерална директорка на ЕОС Матрикс Македонија.

Сертификацијата ќе важи три години, по што ќе следи нов процес на проверки и скенирања од страна на независен консултант, бидејќи критериумите постојано се ажурираат. Овој стандард е развиен од Меѓународната електро-техничка комисија (IEC) и вклучува повеќе од 40 меѓународни стандарди кои се однесуваат на управувањето со ризик, безбедност во „облак“, како и форензика и анализа на дигитални докази. Компаниите кои го имаат имплементирано овој стандард покрај поголемата безбедност на податоците можат и да ги проценат своите ризици и да спроведат поголеми контроли.

ЕОС Матрикс Македонија е дел од „ЕОС Груп“, групација која работи на повеќе пазари, а чие вкупно инвестициско портфолио на побарувања изнесува 1,2 милијарди евра. 

„ЕОС Груп“ е присутна на пазарите во 24 земји, а вработува 6.000 лица ширум Европа. ЕОС Матрикс Македонија годинава одбележува 20 години од своето делување на домашниот пазар.