Ефектот на блоковите: Меѓународната трговија со геополитичките сојузници во пораст


Меѓународната трговија станува сè пофрагментирана во последните пет години, бидејќи земјите се префрлија на зголемено тргување со нивните геополитички сојузници.

Оваа графика од Фондацијата Хинрих, прва во серијата од три дела што ја покрива иднината на трговијата, дава визуелен контекст на растечкиот јаз во трговијата во земјите од Г7 и пред експанзијата на БРИКС, кои се користат како прокси за геополитичките блокови.

Трговски промени во земјите Г7 и БРИКС

Оваа анализа користи податоци од ММФ за да ги испита разликите во уделот на извозот во и помеѓу трговските блокови од 2018 до 2023 година. На пример, разгледан е процентот на извозот на Кина со другите членки на БРИКС, како и со членките на Г7 за да се види како овие пропорции се поместуваат во процентни поени (пп) со текот на времето.

Земјите тргуваа со сојузниците за речиси 270 милијарди долари повеќе во 2023 година во споредба со 2018 година. Оваа промена дојде на сметка на трговијата со ривалските блокови, која забележа пад од 314 милијарди долари.

Сите промени се во процентни поени. На пример, ЕУ забележа пораст на нејзиниот удел во извозот во земјите од Г7 од 74,3% во 2018 година на 75,4% во 2023 година, што е еднакво на зголемување од 1,1 процентен поен.

Обединетото Кралство забележа најголем пораст во трговијата со другите земји во рамките на Г7 (+10,2 процентни поени), имено со ЕУ, како што закрепна трговскиот пад по Брегзит во регионот.

Во меѓувреме, трговскиот спор меѓу САД и Кина предизвика уделот на Кина во извозот во Г7 да се намали за 5,2 процентни поени од 2018 до 2023 година, што е најголем пад во посочениот примерок. Всушност, делумно како резултат на конфликтот, САД имаат убедливо најголем број на штетни царини.

Руско-украинската војна и последователните санкции од Запад придонесоа уделот на Русија во извозот во Г7 да се намали за 3,8 процентни поени во истата временска рамка.

Индија, Јужна Африка и Велика Британија го потиснаа трендот и продолжија да бележат напредок во извозот со спротивниот блок.

Просечни трговски промени на блоковите Г7 и БРИКС

Иако резултатите значително се разликуваа од земја до земја, јасен е поширокиот тренд кон фаворизирање на геополитичките сојузници во меѓународната трговија.

Генерално, земјите од БРИКС забележаа поголемо оддалечување од извозот со другиот блок, додека за земјите од Г7 промената во нивниот блок беше поизразена. Ова имплицира дека иако земјите од БРИКС тргуваат помалку со Г7, тие повеќе се потпираат на трговски партнери надвор од нивниот блок за да го надоместат изгубениот удел во Г7.

Глобална промена во меѓународната трговија и геополитичката близина

Движењето кон зајакнување на трговските односи врз основа на геополитичка близина е глобален тренд.

Обединетите нации ги категоризираат земјите според скалата на геополитичка близина врз основа на евиденцијата за гласање во ОН.

Според анализата на организацијата, меѓународната трговија меѓу геополитички блиските земји се зголеми од првиот квартал на 2022 година (кога Русија првпат ја нападна Украина) до третиот квартал од 2023 година за над 6%. Спротивно на тоа, трговијата со геополитички оддалечените земји опадна. (Вижуал капиталист)