Бр. 479

  • Звонко Давидовиќ – Должност, одговорност, отчетност
  • Го одбив Карерас зошто се чувствувам добро во Скопје
  • Камчев бил рекетиран или ни продава филм?
  • Изгласан времен мораториум за градење во Охрид
  • Државни пари само за нови коли
  • Жената најдена во ќеса убиена поради љубомора