Фејсбук „измисли“ нова единица-мерка за време


Фејсбук го лансираше својот нов „пронајдок” – единица-мерка за време, наречена „флик“.

Се работи за дел од секундата кој е поголем од наносекунда.

Всушност, „фликот“ е дефиниран како 705.600.000-ти дел од секундата, додека пак, наносекундата е милијардити дел секунда. Тоа значи дека еден „флик“ е еднаков на 1,41723356 наносекунди.

„Flick” е кованица од зборовите „frame” и „tick” (рамка и миг).

Целта на е – бројот на фрејмови да се прикажуваат без децимали и согласно востановените стандарди за бројот на фрејмови, на пример, во видео игрите или во филмовите.