Буџетските корисници задолжително ќе ги објавуваат своите финансиски извештаи на веб


Буџетските корисници од утре задолжително ќе треба да ги објавуваат финансиските извештаи на своите веб страници. Ова го најави денеска министерот за финансии Драган Тевдовски.

– Објавивме граѓански буџети, објавуваме извештаи кои претходно не беа достапни на јавноста, а и со закон воведовме обврска за задолжително објавување на финансиските извештаи на буџетските корисници на своите веб страници, истакна министерот на трибина.

Според Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници, завршните сметки истите се должни да ги објават на своите веб страници во рок од 15 дена од денот на доставување на завршните сметки до регистарот на годишните сметки при Централниот регистар