ССМ: Работниците имаат право на платен одмор по прогласување на вонредна состојба

По прогласувањето на вонредна состојба на територијата на целата држава, согласно Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството, работниците имаат право на платен одмор заради лични и семејни околности до 7 работни дена во текот на годината, а покрај друго и за елементарни непогоди до 7 дена, согласно Спогодбата од 2016 година, информираат од Сојузот на синдикати на Македонија.

-Дополнително, предвидено е дека во случај на прогласување на вонредна состојба или кризна состојба или друг вид на непогоди прогласени со Одлука на Владата или друг надлежен државен орган или институција работодавачот може на работникот да му одобри и поголем број на слободни денови, велат од ССМ.

Воедно, од ССМ апелираат до сите работодавачи да ја почитуваат и применуваат оваа одредба од Општиот колективен договор за приватниот сектор.

Исто така, напоменуваат дека отсуството од работа се обезбедува и се користи во деновите на траењето на причината врз основа на која се остварува, без оглед на барањето на процесот на работа.