(Фото) Полиција на Пајак

Погодете од трипати: Дали ова полициско возило било неправилно паркирано во Скопје па во државата каде владее правото, Пајакот и полицијата заеднички интервенирале и казната е уредно платена, како што е за сите граѓани, или пак Пајакот на товар на граѓаните ја вози дефектната полиција на сервис.