Анкета на НБ: Аналитичарите очекуваат постепено закрепнување на економијата во следните две години

Постепено надминување на кризата и закрпенување на економијата во следните две години се очекувањата на аналитичарите во земјава, искажани во анкетата на Народната банка спроведена во септември оваа година. 

Во поглед на економската активност, во споредба со претходната анкета, анкетираните аналитичари очекуваат подлабок пад на домашната економија оваа година од 4,3 отсто, но и нешто повисок економски раст во 2021 и 2022 година од 2,7 отсто и 3,4 отсто, соодветно. Слично како и во претходната анкета, ваквите очекувања се поврзуваат со неизвесноста од глобалната криза од вирусот Ковид-19 и можноста за воведување нови рестриктивни мерки за справување со него, неизвесната странска побарувачка и нејзиното влијание врз домашната економија, намалувањето на домашната побарувачка, како и воздржаноста на странските и домашните инвеститори и пониската кредитна активност. Од друга страна, аналитичарите очекуваат дека преземените монетарни и фискални мерки, напредокот во евроатланските интеграции и оптимизмот за пронаоѓање на вакцината којашто би била ефикасна за справување со корона-вирусот, како и забрзаното остварување на капиталните проекти ќе имаат позитивно влијание врз економијата во наредниот период и ќе придонесат за посткризно забрзување на нејзиниот раст, наведуваат во соопштение од Народната банка. 

Резултатите од Анкетата не упатуваат на позначителни промени во очекувањата на анкетираните економски аналитичари за просечната стапка на инфлација. 

Анектата покажува дека просечните очекувања за 2020, 2021 и 2022 година се речиси непроменети во однос на претходната анкета спроведена во јуни и упатуваат на просечна стапка од 0,6 отсто во 2020 година, додека за 2021 и 2022 година и натаму посочуваат на просечна инфлација од 1,3 отсто и 1,6 отсто, соодветно. Оттука, се додава во соопштението, и оцените на анкетираните економски аналитичари упатуваат на очекувања за ниска и стабилна инфлација, како до крајот на оваа година, така и во претстојниот двегодишен период, со постепен раст на цените.

Во соопштението од Народната банка стои дека заклучоците од оваа анкета којашто Народната банка ја спроведува четирипати годишно ги претставуваат ставовите на испитаниците економски аналитичари.