„Еретички писма“, нов роман на Стефан Марковски


Неодамна од печат излезе новиот роман со наслов „Еретички писма“ на авторот Стефан Марковски. Со поднаслов „Наоѓајќи ги небата што сјаат црвено“, последниот роман на Марковски ќе биде промовиран на годинешното издание на Саемот на книгата.

„Еретички писма“ е втор негов роман по нецели десет години од објавувањето на неговата првообјавена книга „Еднонасочно“.
Приказната е структурирана во шест дела во кои вајарот Максимилијан создава бронзени статуи посветени на шесте типови љубов – Ерос, Лудус, Сторге, Прагма, Манија и Агапе, минувајќи низ различни фази од животот, односно сонот и јавето, човечкото и божественото.

 

„Романот претставува пресвртнички чин во тековите на новата македонска проза. Тој би можел да биде сведен на Прозонема или роман во една реченица, или пак во Роман-Река што може да ги однесе во духовна поплава сите негови идни читатели заедно со авторот“, пишува Јордан Плевнеш за овој психолошки роман со елементи на трилер.

Димитар Пандев ја нагласува потребата на модерната културологија од вакви прозни остварувања во кои на современ начин е реализиран спојот меѓу митологијата, религијата и науката.

„Еретички писма од Марковски е роман што кореспондира со примерните алегории на вонвременската литература, испишан со модерно писмо на јазик што комуницира со современиот читател, што значи, ниту сленгот и жаргонот, независно од нивната провениенција, му се туѓи, ниту античката, па ни схоластичката мисла не му се оптоварување. Напротив, тие функционираат во еден совршен склад што им соодветствува на клучните, парадоксално но можно, имагинарните реалии во романот – шесте бронзени скулптури што би биле посветени на шесте типа љубов, кои во романот се јавуваат во функција на наслови на одделните поглавја: Ерос, Лудус, Сторге, Прагма, Манија и Агапе“, подвлекува Пандев.

Книгата има обем од 214 страници, лектурата е на Виолета Танчева-Златева, а дизајнот на корица е дело на Александар Саздов.

Промотор на романот ќе биде универзитетскиот професор, теоретичар, лингвист и писател проф. д-р Димитар Пандев, а промоцијата е закажана за 4. мај (петок) во 17:00 на штандот на Издавачкиот центар „Три“.