Владата го повтори огласот за директори


Владата го поништи објавениот итен оглас за директори и заменици и сега објави нов оглас со подолг рок.Првиот оглас беше со рок за пријавување од три дена, додека новиот оглас има рок за пријавување од 15 дена.

-Рокот за пријавување на кандидатите изнесува 15 дена од објавувањето на огласот во дневните весници , а рокот за пријавување на кандидати за директор на Јавниот фонд за здравство изнесува 30 дена, стои во новиот оглас на Владата.