Албанија од туризам годинава заработи 1,3 милијарда евра


Приходите од туризмот во Албанија за првите девет месеци од 2017 година изнесуваа 1,3 милијарда евра. Ова е најдинамичниот сектор на локалната економија во изминатите две години, известува Централната банка на балканските земји.

За периодот јануари-септември оваа година приходите од туризмот се зголемиле за 13%. За истиот период минатата година тие изнесувале 1,16 милијарда евра.

Странците оставиле над 588 милиони евра во јули-септември. Во исто време, за првите девет месеци, албанските граѓани потрошиле 973 милиони евра за патувања во странство. Позитивниот биланс на состојба изнесува 340 милиони евра.