Taravari do të udhëheqë organizimin e kongresit të parë të ASH-së

Në mbledhjen e kuvendit të tetë qendror të ASH-së, Fol mëson se është sjellë vendim që kryetar i këshillit për organizimin e kongresit, edhe atë në mënyrë unanime të jetë Arben Taravari.

Përndryshe, ASH, gjithashtu solli vendim që kongresin e parë ta mbajë më 11 mars 2018, ku do të bëhet zgjidhja e kryetarit të partisë, nënkryetarit, kryesisë qendrore dhe kuvendarëve.