Sot Gjykata Kushtetuese vendos për referendumin

Në mbledhjen e sotme gjykatësit e Kushtetueses do te duhet të vendosin lidhur me kushtetutshmërinë e inicijativës për referendumin për Marrëvesgjen e arritur mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Inicijativa është dorëzuar nga Partia e Majta, dhe Kongresi botëror Maqedonas, perms së cilës kërkohet shfuqizimi I vendimit për referendum si dhe kohën për tu ndaluar të gjitha aktiitetet të lidhgura me referendumin.
Parashtruesit e inicijativës vlerësojnë se vendimi për referendumin nuk është në pajtueshmëri me Kushtetutën, ligjin për referendum, si dhe me standardet e përcaktuara europiane sidhe praktikave të përcaktuara  nga ana e Komisionit të Venecias. Kërkohet shfuqizimi I vendimit, dhe nëse vendimin gjykata e merr pas përfundimit të procesit, kërkon që rezultatet  gjykata ti shpallë të pavlefshme./Gazeta e Pavarur