Qeveria do të ndryshoj Ligjin për referendum

Ministria e Drejtësisë përgatit ndryshime në Ligjin për referendum dhe formave tjera të shprehjes së qytetarëve. Parashikohet që ndryshimet e propozuara të miratohen me procedurë të shkurtuar, ndërkohë sipas burimeve nga Ministria e Drejtësisë, korniza ligjore për propozim ligjin duhet të miratohet më së voni deri 31 janar të këtij viti.