Ndryshime të reja në Kodin Zgjedhor vetëm pesë ditë para fushatës

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë Veriore, dje, vetëm pesë ditë para fillimit të fushatës zgjedhore, në procedurë të shkurtuar dhe pa debat të gjerë, miratoi ndryshime në Kodin Zgjedhor. Qëllimi ishte harmonizimi i ndërsjellë i dispozitave të Kodit Zgjedhor, por fatkeqësisht u arrit e kundërta dhe shtoi konfuzion dhe kundërshtim me dispozitat ligjore, sidomos në lidhje me reklamat politike të paguara, reagon sot Agjencia e Shërbimeve Mediatike Audio dhe Audiovizuale (ASHMAA).

“Në të njëjtën kohë, dispozitat lidhur me përqindjen e shpërndarjes së kohës në programeve informative në servisin publik radiodifuziv dhe kohën për prezantim falas në Kanalit e Kuvendit edhe mëtej mbeten të papërshtatshëm dhe të pa harmonizuara me specifikat e këtyre zgjedhjeve”, thuhet në kumtesën e ASHMAA.

Agjencia kujton se ka reaguar në korrik të vitit të kaluar dhe mbetet e në qëndrimin që reklamimi politike të paguara gjatë procesit zgjedhor nuk duhet të paguhen nga qytetarët, gjegjësisht nga nuk duhet të ndahen mjete buxheti i shtetit për këtë qëllim .

ASHMMA apelon që pas përfundimit të zgjedhjeve të hapet debat më i gjerë me të gjitha palët relevante të Kodit Zgjedhor.

“Vetëm kështu në mënyrë adekuate do të harmonizohet dispozitat para mbajtjes së zgjedhjeve të ardhshme, që është në drejtim të rekomandimeve të Komisionit të Venecianes, sipas të cilave elementet thelbësore të kodit zgjedhor nuk duhet të ndryshohen në një periudhë më të vogël për një vit para zgjedhjeve”, shton ASHMMA.