Kuvend, seanca të tre komisioneve kuvendore

Komisioni për transport, lidhje dhe ekologji do të debatojë për planin financiar për ndryshimin e planit financiar të Radiotelevizionit të Maqedonisë për vitin 2018, derisa anëtarët e Komisionit për çështje të mandatit dhe imunitetit do ta shqyrtojnë formularin e deklaratës për pranimin e Kodit për sjellje etike të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.