Frçkovski: Ligji për gjuhët është Kushtetuesë

Ligji për gjuhët është Kushtetues pasi që i njëjti përcaktohet me amandamente Kushtetues, kështu vlerëson profesori universitar Lubomir Frçkovski, duke komentuar mbi ligjin e gjuhëve në një shkrim autorial, transmeton Zhurnal.

“Ligji për gjuhët është kushtetues sepse kjo përcaktohet në amandamentin 5 të nënit 7 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë. Në organet shtetërore gjuhë zyrtare e ndryshme nga gjuha maqedonase mund të përdoret në pajtim me ligjin …. Kjo është e qartë, një ligj i tillë është ky ligj dhe pikë!”, vlerëson Frçkovski.