Anketë: Sa prej qytetarëve e duan integrimin në BE?

Mbështetje e qytetarëve për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike gjithnjë e më shumë po shënon rritje. Sipas anketës së fundit të realizuar nga Qendra “Eurothink” për 63% të të anketuarve në vitin 2017 anëtarësimi në BE do të ishte punë e mirë, shifër kjo e rritur për 6,5% krahasuar me vitin 2016. Madje 67,9% do të votonin pro anëtarësimit, nëse do të mbahej referendum. Për 10,9% është rritur përqindja e qytetarëve që mendojnë se vendi do të anëtarësohet 5 vitet e ardhshme, kjo përqindje që në vitin 2016 ishte 18,7% tani ka shënuar rritje dhe ka arritur në 29,6%. Ndërkohë për 18,4% është zvogëluar numri i qytetarëve që mendojnë se vendi nuk do të anëtarësohet kurrë, respektivisht nga 31,6% në vitin 2016, në vitin 2017 pesimistë ishin vetëm 23,2%. Qytetarët me përgjigje interesante edhe për arsyen e stagnimit të euro-integrimeve, transmeton AlsatM.

Njerëzit me arsim të lartë më shumë mendojnë se Qeveritë e përdorin emrin si pretekst se nuk mund të hymë në BE, ndërsa njerëzit me arsim fillor dhe të mesëm më shumë besojnë se emri është problemi i vetëm që bllokon integrimin e vendit në BE – deklaroi Goran Lazarov nga “Eurothink”.